YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ VE ETİĞİN TEŞVİKİ HİBE PROGRAMI
Hibe programı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi(MFİB); AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2012 Türkiye programlaması çerçevesinde finanse edilmektedir.