Türkiye Felsefe Kurumu 1974 yılında kuruldu. Kuruluş amaçları, kişinin yaşamında ve kamu hayatında felsefî bilgiye olan ihtiyacın farkına varılmasına katkıda bulunmak, Türkiye'de felsefeyi dört duvarın dışına çıkararak toplumsal işlevini görmesine yardımcı olmak,
Yapım Halindedir
Yapım Halindedir
  Yapım Halindedir
Yapım Halndedir
KUÇURADİ, İoanna (ed.)
Türk Felsefe Araştırmalarında ve Üniversite Öğretiminde Alman Filozofları, 1986