Anasayfa ~ Haberler

Türkiye Felsefe Kurumu Olimpiyadı soruları

23. TÜRKİYE FELSEFE OLİMPİYADI

2 ARALIK 2018, saat 10:00

 

“Bizim dünyamıza damgasını vuran şey hızıdır: tarihsel değişimin hızı, teknik değişimin hızı, aktarımın hızı, hatta insanların birbiriyle bağlantılar kurma hızı… Şeyler, imajlar ve ilişkiler böylesine çabuk dolaşıma girdiği içindir ki, bu tutarsızlığın kapsamını ölçecek zamanımız bile yoktur. Hız tutarsızlığın maskesidir.”
Badiou, Sonsuz Düşünce,
Çev. Işık Ergüden-Tuncay Birkan,

Metis Yayınları, İstanbul 2016, 3. basım, s. 21.

 

 

“Bana her şeyi açıklayan öğretilerin aynı zamanda beni           zayıflatmalarının nedenini şimdi anlıyorum. Kendi yaşamımın ağırlığından kurtarıyorlar beni; oysa onu yalnız başıma taşımam gerek.”
 

Camus, Sisifos Söyleni, Çev. Tahsin Yücel,

Can Yayınları, İstanbul 1998, 6. basım, s. 62.

 

Kriz, gelişmenin en temel kaynağıdır. Günümüzde bilimler ve felsefe çağa yayılan, tek tek yaşamaları doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir krizin merkezinde bulunuyorlarsa, bu, yeni bir başlangıcın için için hazırlandığını düşündürmektedir.  (…) Böyle durumlarda insanlar bıkkınlıkla durup, kendilerini avutup oyalayacak ve zamanı sıkıntısız geçirecekleri kaçışlara girebilirler. Oysa bireye düşen, beklemekten öte bilgiye inançla bağlanıp uğraşmaktır. Yani tam da felsefe yapacak zamandayız.
 

                                                  Atilla Erdemli, Mitostan Felsefeye

Ayrıntı Yayınları, İstanbul  2015, s. 220

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayınları

Raporlar 2

Adres:AHMET RASİM SOKAK 8/2, ÇANKAYA 06550 ANKARA TURKEY , TURKEY Tel. : +90 312 440 74 08 Fax: +90 312 441 02 97 e-mail:turkiyefelsefekurumu@gmail.com