Türkiye Felsefe Kurumu

Türkiye Felsefe Kurumu Resmî Web Sitesi

Yönetim Kurulu

İoanna Kuçuradi

Başkan

Betül Çotuksöken

Başkan Yardımcısı

Gülriz Uygur

Genel Sekreter

Harun Tepe

Sayman

Hülya Şimga

Üye