Yönetim Kurulu

İoanna Kuçuradi (Başkan)

Betül Çotuksöken (Başkan Yardımcısı)

Gülriz Uygur (Genel Sekreter)

Harun Tepe (Sayman)

Hülya Şimga (Üye)