Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi

Online erişime açık, hakemli, uluslararası akademik bir dergi olan Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi insan yaşamını ilgilendiren toplumsal, siyasal, hukuksal ve etik sorunların hem kuramsal hem de pratik bakımdan ele alınıp tartışıldığı bir platform olma amacı ile yayın hayatına başlamıştır.