Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet

Türkiye Felsefe Kurumu,

 

Geleneksel olarak 1995 yılından bu yana Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümlerinin iş birliğiyle devam eden "Sosyal Hizmet Kongreleri", bu yıl, "Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet" temalı ve uluslararası katılımlı olarak, 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin amacı, mültecilerin sorunlarına ve güçlüklerine, disiplinler arası bir yaklaşımla ve işbirliğiyle yönelmenin gereksinimlerini, başta sosyal hizmet uygulamaları olmak üzere dünyada ve ülkemizde mülteciler alanında, yapılanları ve yapılabilecekleri,  bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla tartışmaktır.  Bu alanda yer alan tüm uygulayıcıların, akademisyenlerin ve konuya duyarlılık gösterenlerin bilgi,görüş ve deneyimlerinin paylaşılması ve tartışılması,  çözümler üzerinde çalışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kongre’nin bilimsel programında, konferans, panel, atölye çalışmaları, sözel ve poster bildiri sunumları yer alacak olup, detaylı bilgiye Kongrenin http://sosyalhizmetkongresi2018.aydin.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilecektir.

11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde,  İstanbul’da gerçekleştirilecek Mülteciler ve Sosyal Hizmet Kongresi’ne, Kurumunuzun merkez ve taşra teşkilatından konuya ilgili tüm personeliniz ile sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanlarının katılımı için duyuru ve görevli izinli sayılmalarına yönelik izin işlemleri konusunda desteklerinizi bekler, iş birliğimizin devamı dileği ile saygılar sunarız.

 

Uğur Tekin ​

 

 

Prof. Dr. Uğur TEKİN

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Chair, Department of Social Work, Faculty of Health Sciences 

Istanbul Aydın University

 

Beşyol Mah. İnönü Cad. No: 38 

Sefaköy-Küçükçekmece / ISTANBUL

Tel..:  (+90212) 444 1 428 (26201
Fax.:  (+90212) 425 5 759