Özne Dergisi Bahar 2016 Sayısı için yazı çağrısı

Özne Dergisi, Bahar-2016 Sayısı, (26. Kitap)  için yazı çağrısı:

Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı

Sayının editörü: Prof. Dr. Betül Çotuksöken

(Maltepe Üniversitesi-Felsefe Bölümü)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Bazı alt başlıklar:

Türkiye'de Antikçağ Felsefesi Çalışmaları
Türkçede Batı Felsefesi
Türkçede Doğu Felsefesi
Dünya Felsefesiyle İlişkiler
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Türk Düşüncesinde Batılılaşma
Türk Felsefesinde Batı imgesi
Modernite, Post-modernite ve Türkiye
Türkiye'de Felsefi Düşünce Gelenekleri ve Akımları
Türkiye'de Felsefi Eleştiri Sorunu
Türkiye'de Felsefe Tarihçiliği Sorunu
Türkiye'de Felsefenin Sorunları
Türkiye'nin Sorunları Felsefenin Soruları olabiliyor mu?
Türk Felsefesinde Dünya Sorunları-Güncel Sorunların Yeri
Türkiye'de Felsefeye Akademiden ve Akademi-dışından Bakış
Türk Felsefesinde Güncel Eğilimler

 

Yazı gönderimi için son tarih: 15 Şubat 2017

e-posta: betulcotuksoken@maltepe.edu.tr

f.mustafagunay@gmail.com