IVR

Uluslararası Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Birliğinin 7-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Lucerne (İsviçre)'de toplanan, "Onur, Demokrasi ve Çeşitlilik" konulu XXIX Dünya Kongresi sırasında yapılan seçimlerde, bu Birliğin Başkanlığına Lucerne Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Matthias Mahlman, Başkan Yardımcılığına da, Kurumumuzun Genel Sekreteri ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur seçildi. Gülriz Uygur bu göreve seçilen ilk kadın ve Türkiye'den ilk üyedir.