29. İSTANBUL SEMİNERİ

ADALET VE SORUMLULUK

 

7 Aralık 2017, Perşembe

Açılış                                                                                                  

10.00

                                       Prof. Dr. Bülent Gözkan                               

T.C. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı

                                       Prof. Dr. İoanna Kuçuradi                                   

                                     Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı

Adalet ve Sorunları

Birinci Oturum

10.30-12.30

Oturum Başkanı           : Bülent Gözkan

Muttalip Özcan          : “Platon’da Toplumsal ve Kişisel Bir Değer Olarak Adalet”

Özgür Küçüktaşdemir : “Ödetici ve Onarıcı Adalet İkileminde Haklar ve Sorumluluklar”

Yasemin Işıktaç          : “Doğal Hukukun Adaleti: Yeniden”

Kurtul Gülenç            : “Medea'nın Adaleti”

 

12.30-14.00                 Öğle Arası

İkinci Oturum

14.00-16.00

Oturum Başkanı           : Betül Çotuksöken

Halil Turan                 : “Epikurosçu Sağgörü ve Adam Smith’in Tarafsız Gözlemcisinin Adalet Sorumluluğu”

Olcay Karacan           : “Değerlendirme Sorumluluğu ve Adalet”

Berfin Kart                 : “Sosyal Adaletsizlik ve Mülteci Sorunu”

 16.00-16.30                 Ara

 

 

Üçüncü Oturum

16.30-18.00

Oturum Başkanı           : Hülya Şimga

Sara Çelik                   : “Adaletin Ana Bileşeni: Eşitlikçi  Felsefî Yaklaşımlara Dünden Bugüne Kısa bir Bakış”

Kemal Akkurt            : “OHAL Dönemlerinde Adalet”

Mustafa M. Dağlı       : “‘İnsan’ Olma Yolunda Adalet Arayışı: Gözlükçü ile bir Sohbet”

 

8 Aralık 2017, Cuma

Sorumluluk ve Sorunları

Dördüncü Oturum

10.00-12.00

Oturum Başkanı           : Harun Tepe

İsmail Demirdöven     : “Birlikte Yaşama ve Sorumluluk”

Gülriz Uygur              : “Adaletsizliği Görmek”

Kaan Ökten                : “Heidegger ve Sorumluluk”

 

12.00-14.00                 Öğle Arası

Beşinci Oturum         

14.00-16.00

Oturum Başkanı           : Kaan Ökten

Bülent Gözkan            : “Üniversitenin ve Felsefenin Sorumluluğu”

Damla Uçak                : “Politik Bir İmkân Olarak Kırılganlık-Sorumluluk İlişkisi”

Nebil Reyhani             : “Sorumluluk Etiğine Karşı Risk Etiği”

 

16.00-16.30                 Ara

 

Altıncı Oturum          

16.30-18.30

Oturum Başkanı           : Mehmet Şiray

Jale Erzen                  : “Ahlâkla Yüzleşen Sanat”

Özge Ejder                 : “Mülteci Krizine Sorumlu ve Sorunlu Sanatsal Yaklaşımlar”

 

Levent Kavas             : “Bir taşırılık: 'Kamu vicdanı'”

 

        TARİH: 7-8 Aralık 2017

YER: T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi