“Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” Avrupa Birliği-Türkiye projesi kapsamında yapılmakta olan eğitimden fotoğraflar. (Birinci Grup 16-20 Şubat 2017)