Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Etik Kılavuz, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Türkiye Felsefe Kurumu Derneği tarafından Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin işbirliği ve Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Kadın Çalışmaları Derneği, Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Toplumsal Etik Derneği ve Türkiye Biyoetik Derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen “Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme” konulu projenin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

Bu proje, konuyla ilgili olarak 18 ilde yapılan bir araştırmadan, 60 sosyal hizmet uzmanının üç grup halinde yapılan bir haftalık etik ve insan hakları eğitiminden ve bu Kılavuzun hazırlanmasından oluşuyordu. Kılavuz, bu araştırma ve eğitimden sonra, etik kodlarla ilgili başarılı çalışmaları ve bu konudaki deneyimiyle tanınan Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım tarafından, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Bülent Karakuş’un ve aynı derneğin Yönetim Kurulu üyesi Kenan Topçu’nun katkılarıyla hazırlanmış ve sosyal hizmet uzmanları Gül Erdost, Emrah Kırımsoy, Sultan Çamur Karataş, Kasım Karataş, Sedat Türkeri ve Arzu İçağasıoğlu Çoban tarafından değerlendirilmiştir.

Bu Kılavuzun, sosyal hizmet uzmanları işbaşında, belirli bir durumda etik olarak yapılması gerekenin veya yapılabilir olanın ne olduğunu bulmakta zorlandıkları zaman, yol gösterici olacağını umar; bu çalışmayı yapan ve ona katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarız.

“Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Etik Kılavuz” çalışmasını .pdf formatında buradan indirebilirsiniz.

Türkiye Felsefe Kurumu Derneği
1 Nisan 2017, Ankara