“Bana her şeyi açıklayan öğretilerin aynı zamanda beni zayıflatmalarının nedenini şimdi anlıyorum. Kendi yaşamımın ağırlığından kurtarıyorlar beni; oysa onu yalnız başıma taşımam gerek.”

– Camus, Sisifos Söyleni, Çev. Tahsin Yücel,
Can Yayınları, İstanbul 1998, 6. basım, s. 62

 

Özel Eyüboğlu Koleji (İSTANBUL) öğrencisi Aslı Sara BİLGİLİ’nin (p. 84) Varoluş Bunalımı başlıklı yazısı buradan okunabilir.

İELEV Özel Lisesi (İSTANBUL) öğrencisi Tibet ŞAHİN’in (p. 80) Bir Sorumluluk Belirleyicisi Olarak İnanç başlıklı yazısı buradan okunabilir.

Özel Amerikan Robert Lisesi (İSTANBUL) öğrencisi Mehmet TÜFEK’in (p. 70) Sisifos’un Üçüncü Seçeneği başlıklı yazısı buradan okunabilir.


“Bizim dünyamıza damgasını vuran şey hızıdır: tarihsel değişimin hızı, teknik değişimin hızı, aktarımın hızı, hatta insanların birbiriyle bağlantılar kurma hızı… Şeyler, imajlar ve ilişkiler böylesine çabuk dolaşıma girdiği içindir ki, bu tutarsızlığın kapsamını ölçecek zamanımız bile yoktur. Hız tutarsızlığın maskesidir.”

– Badiou, Sonsuz Düşünce, Çev. Işık Ergüden-Tuncay Birkan,
Metis Yayınları, İstanbul 2016, 3. basım, s. 21

 

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İSTANBUL) öğrencisi İrem Beyza URALCAN’ın Hız İllüzyonu başlıklı yazısı buradan okunabilir.